بسم الله الرحمن الرحیم

  

پژوهشگران گرامی

آموزش هزینه نیست، سرمایه گذاری است

  

می توان ادعا کرد که گاو مهمترین حیوانی است که به وسیله ی بشر اهلی شده است فراورده های گاو از شیر،گوشت ،پوست ،مدفوع تا اندامهای درونی آن هر یک به نوبه ی خود مورد استفاده قرار می گیرند شاید کمتر حیوانی را بتوان یافت که تااین اندازه برای بشر مفید باشد . نزدیک به ۱۲۰۰ میلیون رأس گاو در دنیا وجود دارد که بیش از نیمی از آنها در نواحی گرمسیری به سر می برند واز این تعداد نزدیک به ۴۰ درصد را گاوهای هندوستان تشکیل می دهند اگر چه که اهمیت گاو در نواحی معتدل بیشتر برای تغذیه انسان و فراورده های فرعی آن است اما در نواحی گرمسیری اینگونه استفاده ها نسبت به نقش گاو در مذهب ، آداب و رسوم اجتماعی ثروت اندوزی و مظاهر تشخیص در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد.پرورش گاو  در اغلب نقاط با استفاده از مراتع و چراگاههای خوب ممکن بوده و مقرون به صرفه می باشد. در ایران نیز باید این نکته مورد توجه قرار گیرد و بهتر است کسانی به پرورش گاو مبادرت ورزند که امکان دسترسی آنها به مراتع برایشان فراهم و میسر باشد.در ایران در شرایط موجود پروار کردن گوساله های نر نژاد هولشتین کم و بیش رواج یافته این کار یا به وسیله خود دامپروران تولید کننده شیر به عنوان یک کار جنبی عملی می شود یا اینکه عده ای گوساله های مذکور را بعد از, شیر گرفتن خریداری و آنها را تا ۱۰ الی ۱۲ ماهگی پروار کرده و سپس عرضه می نمایند.

لذا از تمامی محققان، دانشگاهیان ،دامپزشکان ، صاحبان گاوداری ها،  کارآفرینان و پژوهشگران دعوت می شود تا با شرکت در دوره آموزشی تخصصی پرورش و بیماری های گاو و تبادل یافته های علمی پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثر بخشی دوره در راستای اهدافش باشند                                

دبیرخانه مرکزی